Alla inlägg av clubschysst

CS CLUB SCHYSST är ett registrerat varumärke

CS CLUB SCHYSST® är nu registrerat varumärke

Själva tankarna och idéerna bakom CS CLUB SCHYSST började egentligen ta form för ganska många år sedan. Först nu har av olika anledningar, bl.a. mobbning, konceptet och projektet kunnat startas upp och få luft under vingarna. 

När man har upplevt något, när man utbildat sig inom ämnesområdet och när man på flera sätt arbetat med detsamma, då kan pusselbitarna börja falla samman, hur saker, ting och förhållanden hänger ihop, hur man kan gå vidare och utveckla i rätt riktning. Arbetet som rör mellanmänskliga frågor och samhället i både smått och stort kan ingen ”one man show” utföra. Detta arbete måste gro, starta, vidareutvecklas och vidmakthållas på olika samhällsnivåer, vilka kan påverka varandra både direkt och korsvis för samförstånd, samarbete, samverkan, spridningseffekt och snabbare utfall. 

Just när det gäller mobbning är det positivt att arbeta samhälleligt ingående samt parallellt med barn och ungdomar i fokus, både i teori och praktik. Barnen och ungdomarna är starten och fortsättningen på morgondagens samhälle. Med rätt värdegrund samt kunskap redan från gräsrotsnivå måste samhället i frågorna avsevärt kunna stärkas och förbättras. Eskalerande negativa trender måste brytas. Det gör vi som bäst tillsammans. CS CLUB SCHYSST ämnar vara delaktigt, sammanförande, uppmuntrande och utbildande i sak. 

När varumärkesansökan sker specificeras under vilken eller vilka varu- samt tjänstegrupper namnet eller ordmärket ska skyddas. Det gäller att noga fundera igenom sitt koncept för att finna rätt klassificeringar. CS CLUB SCHYSST har siktat högt och långt fram med tanke på talesättet; ”Sikta på månen. Missar du så är du ändå på väg mot stjärnorna”. Varumärkesskyddet gäller brett inom varor och tjänster (klass 41): Nöje, underhållning, sociala nöjesevenemang,  kultur, handledning, undervisning, utbildning etc. Läs mer i registreringsbeviset, hämtas som pdf. 

Registrerat varumärke gällande CS CLUB SCHYSST

Denna typ av registering, där man gör en logotype av text och bild kallas ”ordmärke”. Det innebär att både discokulan och texten var för sig och tillsammans är skyddade. Efter att skydd beviljats får man sätta ® för registrerad i samband med namn och logotype. Texten i loggan är gjord för att ses som bäst från 1200 pixlars bredd och i synnerhet upp i stortryck. 

Läs mer om tankarna och planeringen bakom CS CLUB SCHYSST

Nu kör vi !!

Mobbning innebär avsaknad av respekt och rädslorespekt samt disrespekt

Mobbning äkta respekt rädslo- och disrespekt

Mobbning kan beskrivas som respektlösa handlingar emot någon i sin fysiska närhet eller på avstånd, t.ex. via sociala medier på Internet kallat nätmobbning. Precis som i bilden ovan har respekt olika nyanser. Några av respektnyanserna vill CLUB SCHYSST för eftertanke lyfta fram här.

Som mobbare respekterar man inte den eller dem som utsätts. Det kan kallas att disrespektera eller med lite modernare uttryck att dissa. Det är viktigt för mobbare att veta att de genom mobbningen också dissar sig själva. Det är inte alls värdigt att elakt ge sig på någon oavsett hur man än väljer att göra det.

Orsakerna bakom att bli en mobbare kan vara flera. Ibland sker mobbning för att stärka mindre bra självkänslor. Man antar då en roll som översittare och tuffing för att känna sig starkare och få rädslorespekt eller skrämselrespekt av den mobbade och andra i närheten. Sådan typ av negativ respekt håller inte i längden. Mobbaren blir förr eller senare genomskådad och ställd emot väggen. Den tuffa ytan smulas snabbt sönder om den konfronteras.

De som ser mobbningen ske utan att säga ifrån eller på något sätt hjälpa mobbningsoffret visar också på bristande respekt. Personerna närmast mobbaren brukar stämma in aktivt i mobbningen, medan andra tyst tittar på och därför blir medlöpare. Rädslorespekten kring mobbaren kan göra att de aktiva mobbarna eller åskådarna inte vågar göra något annat än att låta mobbningen fortsätta.

Mobbning kan delas in i olika cirklar, med mobbaren och den mobbade i mitten och olika roller utåt i cirkelformen. Som en röd tråd genom hela rollcirkeln kan begreppet respekt med dess synonymer, variationer och i synnerhet motsatser beskrivas. Även vuxna som inte hjälper mobbaren att sluta och inte ger sitt stöd åt den utsatte placerar sig själva i cirkeln och kan därför sägas ha brist på respekt.

Äkta respekt får den som är schysst både mot sig själv och andra. Äkta respekt innebär att andra ser upp till en för att man är snäll. Snällheten måste dock ha gränser. Är man för snäll och inte står upp för sig själv blir man lätt utnyttjad av andra som inte vet vad äkta respekt är. Att vara någon är detsamma som att säga ifrån, fast utan att vara dum och göra någon illa. Den som säger ifrån emot mobbning är verkligen någon, som visar vad äkta respekt är och själv därför förtjänar det.

Mobbare gör ofta allt de kan för att försvara sin tuffa yta och den rädslorespekt de lyckats bygga upp. När någon skrapar på ytan genom att säga ifrån kan mobbaren varva upp och göra vad den övat och blivit bra på, just att håna, mobba och kanske ta till våld. Det blir till ett levande bevis på rädsla, bristande självrespekt och disrespekt emot andra. När jag talat med mobbare om det här så har svaret blivit att de inte alls är rädda utan istället har blivit arga när någon ”dummat” sig emot dem. Ilska är ofta en fasad och ett skydd för att inte känna eller visa osäkerhet och rädsla. Det är inte säkert att mobbaren kan sina egna känslor på djupet eller inte vill kännas vid svaghetskänslorna. Därför är samtal och hjälp väldigt viktigt. Både mobbaren och mobbningsoffret behöver ingående stöd.

Den som är mobbad kan redan innan ha, eller av mobbningen få dåligt självbild och självkänsla. Det leder i sin tur ofta till att personen dissar sig själv på olika sätt. Att dissa sig själv såsom mobbare eller mobbningsoffer ofta gör kan kallas självmobbning. Läs mer om självmobbning här.

Man kan inte köpa sig äkta respekt genom att bjuda kompisar på pengar, saker och dyra upplevelser. Man kan inte få äkta respekt genom att vara förmer än andra och klä sig i dyraste märkeskläderna, sminka sig mycket, ha värsta mobilen, cykeln, EU-scootern eller bilen. De sakerna och annat är bara tunn yta som egentligen inte räknas. Kom ihåg att det är den du är, som gör vem du är, och gör vilken typ av respekt du får från andra och dig själv. Vilken typ av respekt vill du få? 

Det är vanligt att mobba sig själv. Det kan kallas för självmobbning.

Kan man mobba sig själv? Om självmobbning!

Det är mycket vanligt att inte vara schysst mot sig själv. Att upprepat på omedvetet eller medvetet sätt nedvärdera sig själv kan kallas för att mobba sig själv, eller självmobbning. 

Självmobbning kan ske genom känsla, tanke, ord och handling. Orsakerna kan vara många. En av dem är att bli utsatt för mobbning från andra. Då sänks ofta självkänslan och man kan lätt börja tvivla på sig själv och anklaga sig för att vara annorlunda och så som mobbarna säger att man är och ser ut. Vi är alla olika och hanterar sådant som mobbning individuellt, men forskning och erfarenhet säger att självkänslan och självförtroendet hos många drabbade sänks. Mobbning orsakar även stress som också gör att man kan må dåligt. Om ingen kamrat eller vuxen lyssnar, ger stöd eller åtgärdar kan det kännas extra jobbigt. Om ingen bekräftar att mobbning sker och verkar för att mobbningen ska sluta, så är det lätt att tänka tanken att det är en själv det är fel på. 

Känslor som uppstår vid mobbing kan vara väldigt jobbiga att hantera, särskilt om man inte kan klä känslorna i ord och få hjälp av någon. Känslor som oro och rädsla kan gnaga, urholka och leda till ångest, depression och trauma. Mycket av det som då händer inom en kan vara omedvetet, även om man är fullt medveten om själva mobbningen. Känslor kan leda till att man tänker, säger eller gör saker som inte är bra för en själv. Det som sedan händer är att känslorna kan bli ännu tyngre och mörkare vilket leder till ännu mer indirekt eller direkt självmobbning. 

Självmobbning genom handling kan ske genom att man gör sig själv fysiskt illa för att lätta på känslor eller för att man tycker illa om sig själv. Andra typer av handling som också innebär självmobbning är att man mobbar andra. En mobbare visar nämligen på svaghet och oförstånd. Även om det en tid kan fungera att få rädslorespekt så håller det inte i långa loppet. Det är inte ovanligt att de som tidigare i livet mobbat, väldigt bittert ångrar sig och mår dåligt. Mobbningen mot andra kan vända till självmobbning. 

Andra typer av självmobbning genom handling är att missbruka något, exempelvis droger, alkohol, pengar, sex, relationer, mat, sömn, dataspel etc. Missbruk kan vara ett sätt att försöka ta sig ur jobbiga känslor och levnadsförhållanden. Både den som mobbar och den som mobbas riskerar att hamna i missbruk. 

Kriminella handlingar kan också räknas in under självmobbning. Som kriminell ställer man sig själv utanför samhället och inte sällan drabbar kriminalitet såsom missbruk andra människor också. Skuldbördan kan bli mycket tung att bära och det falska ”roliga och spännande” som kan vara förknippat med kriminaliteten vänder snabbt till att istället bli en börda. 

Att inte välkomna andra genom främlingsfientlighet eller rasism är också en typ av självmobbning. Så som man är mot andra är man också mot sig själv. För vissa känns det inte så, men tittar vi under den tuffa fasaden så sker troligen ”avståndstagandet” för att man inte kommit så långt i sin personliga utveckling eller inte mår så bra. 

Mindervärdeskomplex kan också sägas vara en typ av mobbning. Denna typ av komplex brukar vara att man på något sätt tycker illa om sig själv. Fixering kan ske för att man får för sig att någon kroppsdel inte är fin tillräckligt, eller för att man inte tycker sig kunna saker tillräckligt bra. När man är ung och börjar bli medveten om sig själv är det vanligt att under perioder drabbas av mindervärdeskomplex. Kom ihåg att det inte är utsidan som räknas, utan insidan, hur man är mot sig själv och andra.  

Mycket viktigt är att försöka se och förklara vad som händer inom sig själv. Som ung kan det vara svårt. Då är det läge att ta hjälp av vuxna som lyssnar, tipsar och hjälper. 

För att åtgärda självmobbning gäller det att bli medveten om orsaker, känslor och vad som händer. Det gäller att erkänna för sig själv, antingen att man inte kan hjälpa vad som händer, eller att man har något att arbeta med. Om erkännandet inte sker så är det omöjligt att göra något åt och komma vidare. 

Ingen kan förändra världen eller sig själv, utan att börja med just sig själv. Låt ingen på dumt och falskt sätt tala om för dig vem du är. Var ärlig och schysst mot dig själv. Att bli sin egen bästa vän är viktigare än att ha en massa andra vänner och rädslorespektvänner.

Har du några tankar och tips efter att ha läst artikeln, skriv gärna en kommentar här nedanför.