...
CS CLUB SCHYSST
MOT MOBBNING MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET MOT RASISM MOT KRIMINALITET MOT VÅLD MOT DROGER
TILLSAMMANS MED DIG

Mobbning äkta respekt rädslo- och disrespekt

En av de viktigaste byggstenarna vi har i samhället är respekt. Det gäller att både respektera andra och sig själv. Mobbning innebär inte äkta respekt utan istället rädslorespekt och disrespekt. Den som mobbar eller blundar för mobbing dissar den som mobbas och även sig själv. Att veta är att kunna. Kunskap ger respekt och motverkar mobbning på flera olika sätt.
Mobbning innebär avsaknad av respekt och rädslorespekt samt disrespekt

Mobbning kan beskrivas som respektlösa handlingar emot någon i sin fysiska närhet eller på avstånd, t.ex. via sociala medier på Internet kallat nätmobbning. Precis som i bilden ovan har respekt olika nyanser. Några av respektnyanserna vill CLUB SCHYSST för eftertanke lyfta fram här.

Som mobbare respekterar man inte den eller dem som utsätts. Det kan kallas att disrespektera eller med lite modernare uttryck att dissa. Det är viktigt för mobbare att veta att de genom mobbningen också dissar sig själva. Det är inte alls värdigt att elakt ge sig på någon oavsett hur man än väljer att göra det.

Orsakerna bakom att bli en mobbare kan vara flera. Ibland sker mobbning för att stärka mindre bra självkänslor. Man antar då en roll som översittare och tuffing för att känna sig starkare och få rädslorespekt eller skrämselrespekt av den mobbade och andra i närheten. Sådan typ av negativ respekt håller inte i längden. Mobbaren blir förr eller senare genomskådad och ställd emot väggen. Den tuffa ytan smulas snabbt sönder om den konfronteras.

De som ser mobbningen ske utan att säga ifrån eller på något sätt hjälpa mobbningsoffret visar också på bristande respekt. Personerna närmast mobbaren brukar stämma in aktivt i mobbningen, medan andra tyst tittar på och därför blir medlöpare. Rädslorespekten kring mobbaren kan göra att de aktiva mobbarna eller åskådarna inte vågar göra något annat än att låta mobbningen fortsätta.

Mobbning kan delas in i olika cirklar, med mobbaren och den mobbade i mitten och olika roller utåt i cirkelformen. Som en röd tråd genom hela rollcirkeln kan begreppet respekt med dess synonymer, variationer och i synnerhet motsatser beskrivas. Även vuxna som inte hjälper mobbaren att sluta och inte ger sitt stöd åt den utsatte placerar sig själva i cirkeln och kan därför sägas ha brist på respekt.

Äkta respekt får den som är schysst både mot sig själv och andra. Äkta respekt innebär att andra ser upp till en för att man är snäll. Snällheten måste dock ha gränser. Är man för snäll och inte står upp för sig själv blir man lätt utnyttjad av andra som inte vet vad äkta respekt är. Att vara någon är detsamma som att säga ifrån, fast utan att vara dum och göra någon illa. Den som säger ifrån emot mobbning är verkligen någon, som visar vad äkta respekt är och själv därför förtjänar det.

Mobbare gör ofta allt de kan för att försvara sin tuffa yta och den rädslorespekt de lyckats bygga upp. När någon skrapar på ytan genom att säga ifrån kan mobbaren varva upp och göra vad den övat och blivit bra på, just att håna, mobba och kanske ta till våld. Det blir till ett levande bevis på rädsla, bristande självrespekt och disrespekt emot andra. När jag talat med mobbare om det här så har svaret blivit att de inte alls är rädda utan istället har blivit arga när någon ”dummat” sig emot dem. Ilska är ofta en fasad och ett skydd för att inte känna eller visa osäkerhet och rädsla. Det är inte säkert att mobbaren kan sina egna känslor på djupet eller inte vill kännas vid svaghetskänslorna. Därför är samtal och hjälp väldigt viktigt. Både mobbaren och mobbningsoffret behöver ingående stöd.

Den som är mobbad kan redan innan ha, eller av mobbningen få dåligt självbild och självkänsla. Det leder i sin tur ofta till att personen dissar sig själv på olika sätt. Att dissa sig själv såsom mobbare eller mobbningsoffer ofta gör kan kallas självmobbning. Läs mer om självmobbning här.

Man kan inte köpa sig äkta respekt genom att bjuda kompisar på pengar, saker och dyra upplevelser. Man kan inte få äkta respekt genom att vara förmer än andra och klä sig i dyraste märkeskläderna, sminka sig mycket, ha värsta mobilen, cykeln, EU-scootern eller bilen. De sakerna och annat är bara tunn yta som egentligen inte räknas. Kom ihåg att det är den du är, som gör vem du är, och gör vilken typ av respekt du får från andra och dig själv. Vilken typ av respekt vill du få? 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CS Club Schysst - Dj Jerker

CS Club Schysst - Dj Jerker

Med bred erfarenhet från mobbning, yrkeserfarenhet, akademisk utbildning och forskning ämnar jag låta kunskapen nå vidare för att hjälpa barn, ungdomar och samhället att om möjligt bli schysstare. Det är tillsammans vi når förändring. För att ändra samhället måste vi börja med oss själva. Historisk kunskap gör det möjligt att lättare bygga framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Håll kontakt och var schysst

Vill du få uppdatering rörande CLUB SCHYSST nyheter och evenemang, skriv din E-post i rutan nedan och klicka på prenumerera.

Din E-post sparas enligt vår Integritetspolicy