...
CS CLUB SCHYSST
MOT MOBBNING MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET MOT RASISM MOT KRIMINALITET MOT VÅLD MOT DROGER
TILLSAMMANS MED DIG

100% Disciplin i skolan måste nu tillses

Den svenska skolan har havererat ifråga att motverka mobbning, våld och otrygghet. Det behövs bra mycket mer disciplin. Inte bara i klassrummet utan rakt över lag. Det innebär att skolhuvudmännen samt politikerna förstår och anammar etik och moral och för ned det i undervisning samt korridorer. Den politiska debattören Henrik Jönsson måste ha all eloge för denna skol- och samhällsviktiga intervju.
Mer discilin måste införas i skolan för att motverka våld, mobbning och otrygghet

100% Disciplin i skolan

Idag onsdagen den 8 maj 2024 fick jag av en slump upp en live-intervju på Youtube, där den politiska debattören Henrik Jönsson fullkomligen strålade av sunt förnuft och sanning. Bra frågor ställdes till Johan Persson (L) och Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete. Intervjun sändes i programmet 100% och var passande nog kallad 100% Disciplin. 

Otrygghet – Mobbning – Våld

I intervjun diskuterades de allvarliga, högst relevanta och faktiskt skolhavererande frågorna om våldet, otryggheten och det bristande undervisningsklimatet. Även mobbning flikades här och där in i diskussionen som fördes. 

Skolsituationen är idag så graverande illa att ingen kan säga sig inte se eller uppleva det som händer. Lärare slutar p.g.a. ohållbar arbetsmiljö. Dock så får inte elever sluta då det finns skolplikt. Hade skolan betraktats som en arbetsplats skulle många skolor fått stängas med direkt verkan, så illa är det. 

Mobbade och därav sjuka barn kan inte få hjälp inom vården eftersom BUP, som alla instanser hänvisar till, helst inte eller inte alls vill handha eller hjälpa barn som är mobbade. 

Skolledning som brister

Tyvärr lyfte man inte att många kommuner brister när det kommer till skolchefer, skolledning och ansvariga politiker i kommunerna. Idag är det så illa ställt att när en förälder klagar så kan denne komma att tystas bort av ansvariga och även kan mobbas av dem på olika sätt. 

Inte sällan mobbas också mobbade barn av dessa vuxna ansvariga. Det sker genom ostracism, ohörsamhet, ord att det är den mobbade som missuppfattar eller får skylla sig själv. Inte sällan måste det mobbade barnet byta skola eller klass. Mobbarna och mobbningen görs det inget åt. Inga disciplinära åtgärder eller för vaga sådana sätts in. Detta trots att Skollagen tydligt framför att mobbning inte ska accepteras samt omgående åtgärdas, t.ex. bland annat genom åtgärder som kan innefatta disciplin.

Om föräldrarna till det mobbade barnet stämmer kommunen och skolan vid tingrätten, kommer skolans jurister och advokater göra allt de kan för att smutskasta barnet och föräldrarna. Ofta görs också obefogade orosanmälningar till sociala myndigheter. 

Rättas inte det egendomliga ”väldet” gällande skolledning, skolchefer och skolpolitiker till, kommer inte heller något annat att hjälpa. Vi har en akut situation i den svenska skolan, där personal inom ansvariga tjänster fullkomligen är marinerade i icke fungerande metoder och (hemskt men sant) själva är mobbare ut i fingerspetsarna. Det är så pass illa att lärare som vill göra rätt inte får det, för då blir de obekväma och riskerar bli mobbade. Tänk att vara mobbad både från vissa elever och skolledningen. Usch så illa det är. Kompetens mobbas bort.

Jag har som pappa till mobbat barn, lärare, behandlingspedagog och vikarierande fältkurator hemska historier från Ljungby Kommun att berätta, men det tar vi senare. De är så omfattande att de troligen kommer slå ned som en större tornado när det väl presenteras. Särskilt nu när isbrytaren Henrik Jönsson varit framme och vågat gå ifrån PK samt tystnadskorridor, och även fått en politiker och en doktor i pedagogik på sin sida. Hade de valt ett annat spår så hade de gjort bort sig, så uppenbar är den disciplinära bristen samt de grava missförhållandena i skolans nu minst sagt vansinniga värld. 

Positiv disciplin är en dellösning på problemen

2019 skrev undertecknad ett inlägg här på sidan om att positiv disciplin motverkar mobbning i skolan. Det finns forskning som visar att positiv disciplin fungerar, utifrån ett bestämt och till fullo pedagogiskt arbetssätt.

Vidare vävs den gamla men bra organisationsläran ”Double Loop Learning in i det arbete samt material som undertecknad gjort och tagit fram. Tyvärr blev det inte accepterat av kommunföreträdare att lyckas arbeta på bra pedagogiskt sätt, då de inte gjorde det själva utan snarare tvärtom.

Ett måste – Se 100% Disciplin – Den omvälvande intervjun

Kommentera gärna längre ned på sidan och uppvakta alla politiker du kan. Ge dig inte, uppvakta även den skola och kommun där det inte fungerar bra och tryggt nog. 

Hör gärna med mig om hur t.ex. ett mobbningsärende ska skötas för att man ska ha bästa möjligheten att få skolan att agera rätt. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Picture of CS Club Schysst - Dj Jerker

CS Club Schysst - Dj Jerker

Med bred erfarenhet från mobbning, yrkeserfarenhet, akademisk utbildning och forskning ämnar jag låta kunskapen nå vidare för att hjälpa barn, ungdomar och samhället att om möjligt bli schysstare. Det är tillsammans vi når förändring. För att ändra samhället måste vi börja med oss själva. Historisk kunskap gör det möjligt att lättare bygga framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Håll kontakt och var schysst

Vill du få uppdatering rörande CLUB SCHYSST nyheter och evenemang, skriv din E-post i rutan nedan och klicka på prenumerera.

Din E-post sparas enligt vår Integritetspolicy