...
CS CLUB SCHYSST
              MOT MOBBNING MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET                   MOT RASISM            MOT KRIMINALITET                     MOT VÅLD                  MOT DROGER
TILLSAMMANS MED DIG

Etikett: mobbning

Mobbning skapar stress och av det blir man sjuk
hälsoeffekter

Mobbning – Kronisk psykosocial stress och psykosomatisk sjukdom

Allt mer intresse har riktats mot stress på arbetsplatser och vad följderna blir. Även skolan har hamnat lite mer i blickfång. Tråkigt nog har inte mobbning i tillräcklig utsträckning relaterats till stress med de symtom och sjukdomar som riskerar att följa. Här tas mobbning kort och koncist upp i förhållande till kronisk psykosocial stress, psykosomatisk sjukdom och andra hälsoeffekter. Längst ned på sidan följer en lista över faktiska och potentiella hälsoeffekter samt sjukdomar som mobbning kan förorsaka. Det finns hjälp att få hur illa det än känns, glöm aldrig det.

Läs mer »
Mobbning orsakar brustet (krossat) hjärta, på riktigt
brustet hjärta

På riktigt – Mobbning orsakar brustet (krossat) hjärta

Brustet hjärta eller krossat hjärta är inte bara ett talesätt. Forskning visar att bland annat mobbning kan förorsaka syndromet Broken Heart – Takotsubokardiomyopati (TK) också kallat stressinducerad kardiomyopati. Åkomman kan vara allvarlig och leda till en rad hälsoeffekter, bl.a. symtom på hjärtinfarkt, hjärtattack och bråd död.

Läs mer »
Positiv Disciplin kan minska mobbning i skola
mobbning

Positiv Disciplin motverkar mobbning i skolan

Det diskuteras mycket kring disciplin i skolan och hur pedagoger ska samt får bemöta elever med olika förutsättningar. Positiv disciplin är en metod som när den används rätt, gör att pedagogen vägvinnande möter barn och unga utefter deras förutsättningar och krav och på så sätt skapar hållbar förändring. Positiv disciplin motverkar mobbning långt bättre än negativ moraliserande disciplin. Här slås Positiv disciplin samman med vidareutveckling av Double Loop Learning samt Strukturerade Samtal.

Läs mer »
empati

Hur mobbning och empati hänger ihop

Ibland sägs det att mobbare inte har någon empati. Det är inte säkert att det stämmer eftersom empatibegreppet ej är så enkelt att man kan säga ja eller nej på frågan om empati saknas när mobbning sker. Här reder Schyssta Bloggen övergripande ut begreppet.

Läs mer »
djurmisshandel

Mobbare kan vara potenta djurmisshandlare

Forskning har påvisat att vissa mobbare är mer benägna att utföra djurmisshandel än den som mobbas eller de som ej står för mobbning. I utkomna rapporter framstår bl.a. brist av empati, utsatt situation i hemmet samt maktställning och aggression emot svagare individer och djur som utlösande faktorer.

Läs mer »
barn

Tala med barn om känslor och mobbning

Att tala med barn och lära dem förstå och hantera känslor och mobbning, samt lära dem vara schyssta både mot sig själva och andra, är väldigt viktigt och måste ses som grundläggande för hela samhället. Här ges uppslag och idéer plockat från ”Strukturerade Samtal” skrivna 1995-2004. Detta är startsamtalet om känslor. Samtalen passar bäst från mellanstadie och uppåt samt utefter barnens mognad och förståelse.

Läs mer »
Att se mobbning ur flera perspektiv är mycket viktigt. Barnperspektiv - Barns perspektiv
barnperspektiv

Mobbning Barnperspektiv Barns perspektiv

Som vuxen och pedagog, som mobbare och mobbad, är det viktigt att se mobbning från olika perspektiv. Att ta på sig den andres ”glasögon” öppnar upp en helt ny värld. Här tankar om barnperspektiv, barns perspektiv, lärandeperspektiv och samhällsperspektiv etc.

Läs mer »
Mobbning är ofta förenat med grupptryck
grupptryck

Mobbning – Upplevt och verkligt grupptryck

Det är för de flesta viktigt att vara accepterade av andra och ingå i någon slags grupp. När det gäller mobbning finns ofta mindre bra grupptryck med i bilden. Antingen kan man uppleva att det finns grupptryck, eller vara utsatt för grupptryck. Båda fenomenen kan leda till negativa följder.

Läs mer »
Mobbning innebär avsaknad av respekt och rädslorespekt samt disrespekt
disrespekt

Mobbning äkta respekt rädslo- och disrespekt

En av de viktigaste byggstenarna vi har i samhället är respekt. Det gäller att både respektera andra och sig själv. Mobbning innebär inte äkta respekt utan istället rädslorespekt och disrespekt. Den som mobbar eller blundar för mobbing dissar den som mobbas och även sig själv. Att veta är att kunna. Kunskap ger respekt och motverkar mobbning på flera olika sätt.

Läs mer »
Det är vanligt att mobba sig själv. Det kan kallas för självmobbning.
mobbning

Kan man mobba sig själv? Om självmobbning!

Det pratas en del (men inte tillräckligt) om mobbning där en eller flera individer utsätter andra. Ännu mindre omtalat men väldigt viktigt att framföra är det som CLUB SCHYSST kallar självmobbning. Här ges en del exempel samt idéer om vad som är bra att tänka på.

Läs mer »
Håll kontakt och var schysst

Vill du få uppdatering rörande CLUB SCHYSST nyheter och evenemang, skriv din E-post i rutan nedan och klicka på prenumerera.

Din E-post sparas enligt vår Integritetspolicy