...
CS CLUB SCHYSST
              MOT MOBBNING MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET                   MOT RASISM            MOT KRIMINALITET                     MOT VÅLD                  MOT DROGER
TILLSAMMANS MED DIG

Kategori: Mobbning

Mobbning är ofta förenat med grupptryck
Mobbning

Mobbning i skolor kräver lagändring och polisanmälan

Nu äntligen händer det saker rörande mobbning i skolor. Skolministern berättar att två utredningar är pågående och ska presenteras. Ministern menar också att mobbning ska polisanmälas. I fall av minderårig i skolan lämnas ärendet då vidare till sociala myndigheter för utredning.

Läs mer »
Funderingar om kritiken mot Friends
Mobbning

Friends får skarp kritik från legitimerad psykolog

En legitimerad Psykolog och författare går ut med hårdhandskarna och kritiserar Friends och deras arbete samt information om mobbning. Psykologen anser att de misslyckats. Frågan är varför det verkar vara så och även hur psykologen själv har lyckats?

Läs mer »
Mobbning skapar stress och av det blir man sjuk
Mobbning

Mobbning – Kronisk psykosocial stress och psykosomatisk sjukdom

Allt mer intresse har riktats mot stress på arbetsplatser och vad följderna blir. Även skolan har hamnat lite mer i blickfång. Tråkigt nog har inte mobbning i tillräcklig utsträckning relaterats till stress med de symtom och sjukdomar som riskerar att följa. Här tas mobbning kort och koncist upp i förhållande till kronisk psykosocial stress, psykosomatisk sjukdom och andra hälsoeffekter. Längst ned på sidan följer en lista över faktiska och potentiella hälsoeffekter samt sjukdomar som mobbning kan förorsaka. Det finns hjälp att få hur illa det än känns, glöm aldrig det.

Läs mer »
Mobbning orsakar brustet (krossat) hjärta, på riktigt
Mobbning

På riktigt – Mobbning orsakar brustet (krossat) hjärta

Brustet hjärta eller krossat hjärta är inte bara ett talesätt. Forskning visar att bland annat mobbning kan förorsaka syndromet Broken Heart – Takotsubokardiomyopati (TK) också kallat stressinducerad kardiomyopati. Åkomman kan vara allvarlig och leda till en rad hälsoeffekter, bl.a. symtom på hjärtinfarkt, hjärtattack och bråd död.

Läs mer »
Positiv Disciplin kan minska mobbning i skola
Mobbning

Positiv Disciplin motverkar mobbning i skolan

Det diskuteras mycket kring disciplin i skolan och hur pedagoger ska samt får bemöta elever med olika förutsättningar. Positiv disciplin är en metod som när den används rätt, gör att pedagogen vägvinnande möter barn och unga utefter deras förutsättningar och krav och på så sätt skapar hållbar förändring. Positiv disciplin motverkar mobbning långt bättre än negativ moraliserande disciplin. Här slås Positiv disciplin samman med vidareutveckling av Double Loop Learning samt Strukturerade Samtal.

Läs mer »
Mobbning

Hur mobbning och empati hänger ihop

Ibland sägs det att mobbare inte har någon empati. Det är inte säkert att det stämmer eftersom empatibegreppet ej är så enkelt att man kan säga ja eller nej på frågan om empati saknas när mobbning sker. Här reder Schyssta Bloggen övergripande ut begreppet.

Läs mer »
Mobbning

Mobbare kan vara potenta djurmisshandlare

Forskning har påvisat att vissa mobbare är mer benägna att utföra djurmisshandel än den som mobbas eller de som ej står för mobbning. I utkomna rapporter framstår bl.a. brist av empati, utsatt situation i hemmet samt maktställning och aggression emot svagare individer och djur som utlösande faktorer.

Läs mer »
Mobbning

Tala med barn om känslor och mobbning

Att tala med barn och lära dem förstå och hantera känslor och mobbning, samt lära dem vara schyssta både mot sig själva och andra, är väldigt viktigt och måste ses som grundläggande för hela samhället. Här ges uppslag och idéer plockat från ”Strukturerade Samtal” skrivna 1995-2004. Detta är startsamtalet om känslor. Samtalen passar bäst från mellanstadie och uppåt samt utefter barnens mognad och förståelse.

Läs mer »
Att se mobbning ur flera perspektiv är mycket viktigt. Barnperspektiv - Barns perspektiv
Mobbning

Mobbning Barnperspektiv Barns perspektiv

Som vuxen och pedagog, som mobbare och mobbad, är det viktigt att se mobbning från olika perspektiv. Att ta på sig den andres ”glasögon” öppnar upp en helt ny värld. Här tankar om barnperspektiv, barns perspektiv, lärandeperspektiv och samhällsperspektiv etc.

Läs mer »
Håll kontakt och var schysst

Vill du få uppdatering rörande CLUB SCHYSST nyheter och evenemang, skriv din E-post i rutan nedan och klicka på prenumerera.

Din E-post sparas enligt vår Integritetspolicy