månadsarkiv: mars 2022

Optihus AB går in som sponsor för CS CLUB SCHYSST

Optihus AB träder in som sponsor

Optihus AB och CS CLUB SCHYSST har något gemensamt. Det är att särskilt värna om barns hälsa. CS arbetar mer med den emotionella och psykosociala miljön medan Optihus inriktar sig på inomhusmiljö och den fysiska delen av välbefinnandet. 

Tanken med sponsorskapet är att dessa delar, som berör oss alla, passar bra samman och att det behövs någon som täcker upp gällande ekonomiska utlägg och vissa praktiska detaljer när CS arbetar vidare. Optihus är härmed officiellt sponsor för projektet som ämnar motverka mobbning, främlingsfientlighet, rasism, våld, kriminalitet och droger. 

Vilka är Optihus AB?

Optihus AB är ett företag inom hus- och saneringsbranschen, med rötter i trettio års forskning samt 15 års aktivt arbete. Företaget startade upp som jubileumsföretag i januari 2022.

Forskningen som ligger till grund för Optihus startade av en slump 1991 då grundaren eftersökte information om en sjukdom. Det visade sig att den aktuella åkomman i vissa fall kan kopplas till mögel. Just mögeltillväxt är vanligt i hus där det av någon anledning blir för fuktigt. Vidare studier inom området påvisade att ämnesområdet som kommit att kallas för ”sjuka hus” var i sin linda och att mycket mer behövde lyftas fram. 

Ett exempel där verksamheterna för CS och Optihus korsar varandra är skolmiljö. Miljö är ett vitt begrepp och för barnens bästa bör vi fokusera på luftkvalitet, andra fysiska arbetsmiljöfaktorer samtidigt som de emotionella och psykosociala delarna är minst lika viktiga. Det finns studier och övertygande evidens som framställer att fuktskador i hus och fastigheter kan föranleda psykisk och fysisk nedgång. För att fullt ut kunna ta tillvara på undervisningen i skolan är även inomhusmiljön en viktig faktor. 

När skoldagen är slut kommer barnen hem. Det går idag många timmar på dygnet som många av dem vistas inomhus, likt vi vuxna gör. Även hemmets miljö blir därför lika viktig som den i skolan.

Optihus har specialiserat sig på information, support och produktutbud som hjälper såväl husköpare som husägare att kontrollera, felsöka samt åtgärda. På företagets hemsida går det att ta del av bokmanuset ”Optimera din kunskap om hus”. Från början var det meningen att den ingående informationen som tagit många år att sammanställa, skulle släppas som bok. Nu när Optihus AB startades blev det istället aktuellt att lägga det som en öppen kunskapskälla, uppdelad i ämnesspecifika artiklar. 

Möjlighet att interagera

Hemsidan är uppbyggd med kommentarsfunktion som gör det möjligt att interagera och vara med i byggandet av det som ämnas vara eller bli Sveriges mest utförliga husguide. Tanken är densamma som med CLUB SCHYSST att det inte går att genomföra något ensam. Vi måste för att nå framåt samarbeta och verkligen lära oss att göra det.

Forskning och pedagogik

För att kunna komma framåt inom det nischade området bedrivs fortsatt forskning. För att kunna delge de på olika sätt inhämtade rönen sammanfattas kunskapen i artiklarna på ett förhoppningsvis pedagogiskt sätt. 

Pedagogik innebär att lära ut ett lärande, vilket för husköparen eller husägaren och andra intresserade omvandlas till kunskap för att kunna förebygga fuktskador, eller i mer akut fall klara av att förstå, söka hjälp alternativt själv åtgärda. Även detta sätt att arbeta går hand i hand med hur projekt CS drivs framåt och ämnar nå barn samt unga. 

Unik Köpa Hus Guide

För att kunna förebygga och hjälpa så långt det är möjligt måste arbetet starta tidigt ”på gräsrotsnivå”. Optihus har därför sammanställt en unik och forskningsbaserad Köpa Hus Guide. 

Tidigare har det släppts en del husköparguider. De är riktigt bra men har saknat mer djuplodande information om de vanligaste felen i hus, vilka uppdagas i samband med överlåtelsebesiktning eller i värsta fall efter att huset köpts. 

Köpa Hus Guiden startar med att informera kort om sådant som rör den viktiga ekonomiska biten, såsom huslån m.m. Därefter ges information som är till för att stärka kunskapen inom ämnet egenkontroll. Här inbegrips underlag beskrivande riskkonstruktioner, fukt, ventilation, mikrobiella skador samt kemiska oönskade ämnen som kan finnas i hus. 

Historiskt vägledande rön lyfts jämte nästan bortglömda eller inte omtalade sådana fram. Att förstå allt ett hus handlar om kräver att man sätter sig in i ämnet. Det ska vara väl värt att ”sätta sig i” skolbänken som Optihus Köpa Hus Guide faktiskt innebär.